شرکت دربیران
رستوران کاشانک

تاریخ انجام

سال 92


محل انجام

تهران-نیاوران

نمای شیشه ای پروژه طرقبه

تاریخ انجام

سال 92


محل انجام

مشهد - طرقبه

بانک تجارت

تاریخ انجام

سال 90


محل انجام

تهران-میدان جمهوری

ویلای ارنگه

تاریخ انجام

سال 90


محل انجام

جاده چالوس

طراحی پارتیشن فرودگاه مهرآباد

تاریخ انجام

سال 91


محل انجام

سردر ورودی سوهانک

تاریخ انجام

سال 90


محل انجام

تهران-مینی سیتی

طراحی نمای ویلا

تاریخ انجام

سال 92


محل انجام

لواسانات

نمای شیشه ای ساختمان اداری

تاریخ انجام

94/12


محل انجام

ورامین

نمای شیشه ای هتل زریوار

تاریخ انجام

در حال اجرا


محل انجام

مریوان