شرکت دربیران
بانک ملت شعبه عباس آباد

تاریخ انجام

سال92


محل انجام

تهران-عباس آباد

نمایندگی برند سالمون

تاریخ انجام

94/08


محل انجام

تهران-نیاوران

شرکت چای گلستان

تاریخ انجام

93/10


محل انجام

پونک

شرکت دارکوب

تاریخ انجام

سال 93


محل انجام

تهران-سعادت آباد

پروژه مهندس هاشمی

تاریخ انجام

95


محل انجام

تهران-اتوبان کردستان

پارتیشن شیشه ای ترمینال سلام فرودگاه امام

تاریخ انجام

1397


محل انجام

تهران-فرودگاه امام