شرکت دربیران
نام پروژه فروشگاه حیدری
تاریخ انجام 94
محل پروژه تهران-یافت آباد-بازار مبل
جنس پله شیشه
جنس هند ریل استیل
جنس نرده استیل
جنس حفاظ استیل
کاربرد فضای بسته
heyyyddar-990-2.jpg
heyyyddar-990-2.jpg heyyyddar-990-3.jpg