شرکت دربیران
نام پروژه پاساژ ملل
تاریخ انجام 94
محل پروژه تهران-بازار بزرگ
جنس پله شیشه
جنس هند ریل استیل
جنس نرده استیل
جنس حفاظ استیل
melallll-990-2.jpg
melallll-990-2.jpg melallll-990-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان کندو

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان اداری

تاریخ انجام


محل انجام

طراحی نمای راه آهن

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای شرکت نستله

تاریخ انجام


محل انجام