شرکت دربیران
نام پروژه پاساژ ملل
تاریخ انجام 94
محل پروژه تهران-بازار بزرگ
جنس پله شیشه
جنس هند ریل استیل
جنس نرده استیل
جنس حفاظ استیل
melallll-990-2.jpg
melallll-990-2.jpg melallll-990-3.jpg