شرکت دربیران
نام پروژه پروژه مهندس هاشمی
تاریخ انجام 95
محل پروژه تهران-اتوبان کردستان
جنس پله سنگ
جنس هند ریل شیشه
جنس حفاظ شیشه
hashemii-1.jpg
hashemii-1.jpg hashemii-2.jpg hashemii-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

مجتمع تجاری مدرن الهیه

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای شرکت رژیان پی

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان افق البرز

تاریخ انجام


محل انجام

فروشگاه سلیم اپتیک

تاریخ انجام


محل انجام