شرکت دربیران
نام پروژه آقای مهندس درویشی
تاریخ انجام 95
محل پروژه تهران-چیتگر
کاربرد اداری
mohandesdarvishi-x-1.jpg
mohandesdarvishi-x-1.jpg mohandesdarvishi-x-2.jpg