شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت نستله
تاریخ انجام 95
محل پروژه جاده قزوین
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
nestel-1.jpg
nestel-1.jpg nestel-2.jpg nestel-3.jpg nestel-4.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای بورس بهگزین

تاریخ انجام


محل انجام