شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای هتل روتانا
تاریخ انجام 95
محل پروژه مشهد
کاربرد تجاری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن متحرک
rotana-7.jpg
rotana-7.jpg rooota-1.jpg rooota-2.jpg rooota-3.jpg rooota-4.jpg rooota-5.jpg rooota-6.jpg rooota-7.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

پروژه فروشگاه لیلاک

تاریخ انجام


محل انجام

درب کشویی

تاریخ انجام


محل انجام