شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای ساختمان اداری تجاری پتروشیمی
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه ماهشهر
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
abrishaaam---1.jpg
abrishaaam---1.jpg abrishaaam---2.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

پارتیشن شیشه ای مات شونده

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای هتل روتانا

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای آتلیه سون

تاریخ انجام


محل انجام