شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای ساختمان اداری تجاری پتروشیمی
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه ماهشهر
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
petroos-990-2.jpg
petroos-990-2.jpg petroos-990-3.jpg