شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای پروژه خیابان الوند
تاریخ اجرا 1396
محل اجرا تهران
جنس درب شیشه
تعداد لنگه درب 1
alvannd-1.jpg
alvannd-1.jpg alvannd-2.jpg alvannd-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای پیک فراز

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای بورس بهگزین

تاریخ انجام


محل انجام