شرکت دربیران
نام پروژه نما کامپوزیت آلومینیوم طرح چوب
محل پروژه تهران
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان صنعتی
نوع نما فایبر سمنت
گروه رنگ قرمز صورتی

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد