شرکت دربیران
نام پروژه نما اسپایدر و فریم لس کرتین وال
تاریخ انجام 94/07/20
محل پروژه تهران
نوع پروژه طراحی اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان مسکونی صنعتی
نوع نما ساندویچ پانل آلومينوم سنگ
سبک کار سنتی معاصر
تعداد طبقات 2
مساحت (مترمربع) 200
موقعیت نما جنوب
گروه رنگ قرمز صورتی
رنگ قرمز
مدت زمان اجرای پروژه 20روز
شرکت دربیران
توضیحات

درب ایران

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد