شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران - تهرانپارس
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
نوع نما اسپایدر کامپوزیت
ab-1.jpg
ab-1.jpg ab-2.jpg ab-3.jpg ab-4.jpg ab-5.jpg ab-6.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام