شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران - تهرانپارس
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
نوع نما اسپایدر کامپوزیت
sazzmann-990-2.jpg
sazzmann-990-2.jpg sazzmann-990-3.jpg sazzmann-990-4.jpg sazzmann-990-5.jpg sazzmann-990-6.jpg sazzmann-990-7.jpg