شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان هیراد
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران-نیاوران
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان مسکونی
نوع نما اسپایدر
hiraaaadd-990-2.jpg
hiraaaadd-990-2.jpg