شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان هیراد
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران-نیاوران
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان مسکونی
نوع نما اسپایدر
hhiiraaad-1.jpg
hhiiraaad-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای فروشگاه acer

تاریخ انجام


محل انجام

کاشی تبریز

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع تجاری ابریشم

تاریخ انجام


محل انجام