شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای وزارت علوم
تاریخ انجام 88
محل پروژه تهران - شهرک غرب
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
نوع نما فریم لس
vezarat-1.jpg
vezarat-1.jpg vezarat-2.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان پارادایس

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان الغدیر

تاریخ انجام


محل انجام