شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران-پیروزی
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما شیشه کامپوزیت
سبک کار کلاسیک
piroz-990-2.jpg
piroz-990-2.jpg