شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران-پیروزی
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما شیشه کامپوزیت
سبک کار کلاسیک
piroziiiiiiiiiiiiiiiiiii-1.jpg
piroziiiiiiiiiiiiiiiiiii-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان لبنیات کاله

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک ملت

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان کندو

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای آزمایشگاه چیذز

تاریخ انجام


محل انجام