شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک ایران زمین
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران - بلوار میرداماد
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
نوع نما کامپوزیت
مساحت (مترمربع) 180
Iran-Zaminn-990-2.jpg
Iran-Zaminn-990-2.jpg Iran-Zaminn-990-3.jpg Iran-Zaminn-990-4.jpg Iran-Zaminn-990-5.jpg Iran-Zaminn-990-6.jpg Iran-Zaminn-990-7.jpg Iran-Zaminn-990-8.jpg