شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک ایران زمین
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران - بلوار میرداماد
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
نوع نما کامپوزیت
مساحت (مترمربع) 180
iran-zamiin.jpg
iran-zamiin.jpg iran-zamiin-2.jpg iran-zamiin-3.jpg iran-zamiin-4.jpg iran-zamiin-5.jpg iran-zamiin-6.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع میدکو

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای صرافی رضا

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام

کاشی تبریز

تاریخ انجام


محل انجام