شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای فروشگاه acer
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران-جردن
نوع پروژه اجرا
نوع نما شیشه کامپوزیت
acer6.jpg
acer6.jpg