شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای فروشگاه acer
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران-جردن
نوع پروژه اجرا
نوع نما شیشه کامپوزیت
acer--1.jpg
acer--1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی

تاریخ انجام


محل انجام