شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای پروژه طرقبه
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه مشهد - طرقبه
نوع پروژه طراحی
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان مسکونی
نوع نما کرتین وال شیشه
سبک کار مدرن
renew-1--.jpg
renew-1--.jpg renew-2--.jpg renew-3--.jpg renew-4--.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان پارادایس

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان کندو

تاریخ انجام


محل انجام