شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع خجسته
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه رفسنجان
نوع پروژه طراحی اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما فریم لس
khojaasteh1.jpg
khojaasteh1.jpg khojaasteh2.jpg khojaasteh3.jpg khojaasteh4.jpg khojaasteh5.jpg khojaasteh6.jpg khojaasteh7.jpg