شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک صادرات شعبه آفریقا
تاریخ انجام سال 89
محل پروژه تهران-بلوار آفریقا
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
saderat13.jpg
saderat13.jpg saderat14.jpg saderat15.jpg saderat16.jpg