شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک صادرات شعبه آفریقا
تاریخ انجام سال 89
محل پروژه تهران-بلوار آفریقا
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
afriighaaa-1.jpg
afriighaaa-1.jpg afriighaaa-2.jpg afriighaaa-3.jpg afriighaaa-4.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای شرکت کالوپ

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای صرافی رضا

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان هیراد

تاریخ انجام


محل انجام