شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان پارادایس
محل پروژه تهران
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری
نوع نما کامپوزیت
goldis4.jpg
goldis4.jpg