شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان پارادایس
محل پروژه تهران
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری
نوع نما کامپوزیت
paradayyys-1.jpg
paradayyys-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای وزارت علوم

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع رز میرداماد

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام