شرکت دربیران
نام پروژه پمپ بنزین
محل پروژه تهران - حکیمیه
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان صنعتی
نوع نما اسپایدر کامپوزیت
مساحت (مترمربع) 380

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد