شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک شهر
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه تهران-مطهری
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما اسپایدر
bank-shahr-2.jpg
bank-shahr-2.jpg bank-shahr-22.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام