شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک ملت
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه ورامین - شریف آّباد
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری
نوع نما اسپایدر
مساحت (مترمربع) 220
nama-melat-990-2.jpg
nama-melat-990-2.jpg nama-melat-990-3.jpg nama-melat-990-5.jpg nama-melat-990-6.jpg