شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای بانک ملت
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه ورامین - شریف آّباد
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری
نوع نما اسپایدر
مساحت (مترمربع) 220
mellaat-1.jpg
mellaat-1.jpg mellaat-2.jpg mellaat-3.jpg mellaat-4.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع میدکو

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام