شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای صرافی رضا
تاریخ انجام سال 93
محل پروژه تهران-ایران زمین
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
sarafi2.jpg
sarafi2.jpg