شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای صرافی رضا
تاریخ انجام سال 93
محل پروژه تهران-ایران زمین
نوع پروژه اجرا
نوع نما اسپایدر
sarafiii-reza-1.jpg
sarafiii-reza-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

کاشی تبریز

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع تجاری ابریشم

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان لبنیات کاله

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک ملت

تاریخ انجام


محل انجام