شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع رز میرداماد
تاریخ انجام سال 87
محل پروژه بلوار میرداماد
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری تجاری
نوع نما اسپایدر شیشه
rozz-1.jpg
rozz-1.jpg rozz-2.jpg rozz-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام