شرکت دربیران
نام پروژه شرکت دارکوب
تاریخ انجام سال 93
محل پروژه تهران-سعادت آباد
جنس هند ریل شیشه
جنس نرده شیشه
جنس حفاظ شیشه
darkob2.jpg
darkob2.jpg darkob3.jpg darkob4.jpg