شرکت دربیران
نام پروژه شرکت دارکوب
تاریخ انجام سال 93
محل پروژه تهران-سعادت آباد
جنس هند ریل شیشه
جنس نرده شیشه
جنس حفاظ شیشه
darkob-1.jpg
darkob-1.jpg darkob-2-.jpg darkob-3-.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

جناب آقای تجریشی

تاریخ انجام


محل انجام

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای پیک فراز

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای بورس بهگزین

تاریخ انجام


محل انجام