شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع تجاری زمرد
تاریخ انجام در حال اجرا
محل پروژه تهران-پاسداران
نوع پروژه طراحی اجرا
کاربری ساختمان اداری تجاری
نوع نما کرتین وال شیشه آجر
سبک کار مدرن
تعداد طبقات 6
zomorod02.jpg
zomorod02.jpg zomorod03.jpg zomorod04.jpg