شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای عظیم خودرو
تاریخ انجام 94/05
محل پروژه تهران-ونک
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
azimm-kh-990-2.jpg
azimm-kh-990-2.jpg azimm-kh-990-3.jpg azimm-kh-990-4.jpg azimm-kh-990-5.jpg azimm-kh-990-6.jpg azimm-kh-990-7.jpg azimm-kh-990-8.jpg azimm-kh-990-9.jpg