شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای عظیم خودرو
تاریخ انجام 94/05
محل پروژه تهران-ونک
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
azimie-1.jpg
azimie-1.jpg azimie-2.jpg azimie-3.jpg azimie-4.jpg azimie-5.jpg azimie-6.jpg azimie-7.jpg azimie-8.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

پارتیشن شیشه ای آتلیه سون

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای آزمایشگاه چیذز

تاریخ انجام


محل انجام

طراحی نمای شیشه ای

تاریخ انجام


محل انجام