شرکت دربیران
نام پروژه مجموعه ورزشی امام علی
تاریخ انجام سال 85
محل پروژه تهران - عبدل آباد
نوع پروژه طراحی اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما شیشه
مساحت (مترمربع) 740

در حال حاضر گالری عکس موجود نمی باشد