شرکت دربیران
نام پروژه طراحی نمای ویلا
تاریخ انجام سال 92
محل پروژه لواسانات
نوع پروژه طراحی
کاربری ساختمان مسکونی
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiila-1.jpg
viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiila-1.jpg viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiila-2.jpg viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiila-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای لوور آلومینیوم

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان اداری

تاریخ انجام


محل انجام

طراحی نمای راه آهن

تاریخ انجام


محل انجام

طراحی نمای شیشه ای

تاریخ انجام


محل انجام