شرکت دربیران
نام پروژه سردر ورودی سوهانک
تاریخ انجام سال 90
محل پروژه تهران-مینی سیتی
نوع پروژه طراحی
sohanaaak-1.jpg
sohanaaak-1.jpg sohanaaak-2.jpg sohanaaak-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای پروژه طرقبه

تاریخ انجام


محل انجام

طراحی پارتیشن فرودگاه مهرآباد

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان اداری

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای هتل زریوار

تاریخ انجام


محل انجام