شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان اداری
تاریخ انجام 94/12
محل پروژه ورامین
نوع پروژه طراحی
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری تجاری
نوع نما کرتین وال
سبک کار مدرن
تعداد طبقات 5
مدت زمان اجرای پروژه 2روز
namayeedari-x-1.jpg
namayeedari-x-1.jpg namayeedari-x-2.jpg namayeedari-x-3.jpg