شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس مزیدی
تاریخ اجرا 93/02
محل اجرا تهران-خیابان فرجام
جنس درب شیشه
mazidii-1.jpg
mazidii-1.jpg mazidii-2.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

جناب آقای گودرزی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس رحیمیان

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس گلپایگانی

تاریخ انجام


محل انجام

مهندس صباغی

تاریخ انجام


محل انجام