شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مهندس مزیدی
تاریخ اجرا 93/02
محل اجرا تهران-خیابان فرجام
جنس درب شیشه
mazidi2.jpg
mazidi2.jpg mazidi3.jpg