شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع میدکو
تاریخ انجام سال 91
محل پروژه تهران - سعادت آباد
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان تجاری
نوع نما کرتین وال
MIDHCO5.jpg
MIDHCO5.jpg medikoo-1.jpg medikoo-2.jpg medikoo-3.jpg medikoo-4.jpg medikoo-5.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان پارادایس

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان الغدیر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان کندو

تاریخ انجام


محل انجام