شرکت دربیران
نام پروژه شرکت چای گلستان
تاریخ انجام 1393
محل پروژه تهران،پونک
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان اداری صنعتی
سبک کار مدرن
gol-1.jpg
gol-1.jpg gol-2.jpg gol-3.jpg gol-4.jpg gol-5.jpg gol-6.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای هتل زریوار

تاریخ انجام


محل انجام

پارتیشن شیشه ای آتلیه سون

تاریخ انجام


محل انجام