شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت رژیان پی
تاریخ انجام 1396
محل پروژه جاده قزوین
نوع پروژه اجرا
نوع بهسازی نوسازی
کاربری ساختمان اداری
سبک کار مدرن
piiiii-1.jpg
piiiii-1.jpg piiiii-2.jpg piiiii-3.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

سرکار خانم نورالهی

تاریخ انجام


محل انجام

شرکت دارکوب

تاریخ انجام


محل انجام

خانم اسلامی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای تجریشی

تاریخ انجام


محل انجام