شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای ساختمان مسکونی
تاریخ انجام سال 90
محل پروژه تهران-سعادت آباد
نوع پروژه اجرا
کاربری ساختمان مسکونی
maskoni-1.jpg
maskoni-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام