شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت کارگزاری مفید
تاریخ انجام سال 94
محل پروژه تهران-چهار راه جهان کودک
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
moffffid-990-2.jpg
moffffid-990-2.jpg moffffid-990-3.jpg moffffid-990-4.jpg moffffid-990-5.jpg