شرکت دربیران
نام پروژه پارتیشن شیشه ای شرکت مدیریت روشمند
تاریخ انجام 94/06
محل پروژه تهران-خیابان کارگر
کاربرد اداری
جداره پارتیشن تک جداره
نوع پارتیشن ثابت
جنس پانل شیشه
جنس درب شیشه
raveshmand--1.jpg
raveshmand--1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای تالار قصر پیروزی

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان پارادایس

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان الغدیر

تاریخ انجام


محل انجام