شرکت دربیران
پارتیشن شیشه ای آرایشگاه کیمیا

تاریخ انجام

93/06


محل انجام

تهران-خیابان پیروزی

پارتیشن شیشه ای عظیم خودرو

تاریخ انجام

94/05


محل انجام

تهران-ونک

جناب آقای مهندس رستم آبادی

تاریخ انجام

94/10


محل انجام

تهران-یوسف آباد

فروشگاه سلیم اپتیک

تاریخ انجام

95/02


محل انجام

تهران-زعفرانیه-مرکزخریدپالادیوم