لیست پروژه ها

سیستم های درب مجهز به ترمال بریک از محصولات شرکت دربیران ، در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و انرژی ، در جلوگیری از تبادل صدا ، برودت و حرارت نقش بسزایی دارد .

  • پروژه دکوراسیون داخلی مسکونی
  • پروژه پارتیشن