شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای محمد هاشم
تاریخ اجرا 93/05
محل اجرا شهرک غرب
جنس درب استنلس استیل
نحوه باز شدن لولایی
hasheeeem-1.jpg
hasheeeem-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

جناب آقای مرتضی قدیمی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس وطن خواه

تاریخ انجام


محل انجام

شرکت بهسامان ملت

تاریخ انجام


محل انجام

شرکت آرین آروین

تاریخ انجام


محل انجام