شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مرتضی قدیمی
تاریخ اجرا 93/04
محل اجرا تهران-خیابان پانزده خرداد
جنس درب شیشه
نحوه باز شدن لولایی
mor-ghadim-990-2.jpg
mor-ghadim-990-2.jpg