شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای مرتضی قدیمی
تاریخ اجرا 93/04
محل اجرا تهران-خیابان پانزده خرداد
جنس درب شیشه
نحوه باز شدن لولایی
ghadimii-1.jpg
ghadimii-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

مصلی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای تجریشی

تاریخ انجام


محل انجام

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام

پروژه فروشگاه لیلاک

تاریخ انجام


محل انجام