شرکت دربیران
نام پروژه نمای شیشه ای مجتمع تجاری ستاره فارس
تاریخ اجرا سال 85
محل اجرا شیراز
جنس درب شیشه
fars3.jpg
fars3.jpg fars-1.jpg fars-2.jpg fars-3.jpg fars-4.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

نمای شیشه ای ساختمان Homat

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای ساختمان سازمان آب

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای بانک شهر

تاریخ انجام


محل انجام

نمای شیشه ای مجتمع خجسته

تاریخ انجام


محل انجام