شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای رستم آبادی
تاریخ اجرا سال 94
محل اجرا تهران
جنس درب شیشه
نحوه باز شدن لولایی
rostamabadi4.jpg
rostamabadi4.jpg rostamabasi-1.jpg