شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای ماهوتیان
تاریخ اجرا 93/07
محل اجرا تهران-خیابان ظفر
جنس درب شیشه
تعداد لنگه درب 1
نحوه باز شدن لولایی
mahotiiian-1--.jpg
mahotiiian-1--.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

شرکت آرین آروین

تاریخ انجام


محل انجام

سرکار خانم اسلامی

تاریخ انجام


محل انجام

مصلی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس رحیمیان

تاریخ انجام


محل انجام