شرکت دربیران
نام پروژه مهندس صباغی
تاریخ اجرا 90
محل اجرا تهران-پاسداران
جنس درب شیشه
تعداد لنگه درب 1
نحوه باز شدن کشویی
sabaghiii-1.jpg
sabaghiii-1.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

جناب آقای ماهوتیان

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس مزیدی

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای محمد هاشم

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای مهندس فرج زاده

تاریخ انجام


محل انجام