شرکت دربیران
نام پروژه جناب آقای دکتر نوروزیان
تاریخ اجرا سال 93
محل اجرا تهران-سعادت آباد
جنس درب شیشه
تعداد لنگه درب 1
نحوه باز شدن کشویی
noroziiaaan-1.jpg
noroziiaaan-1.jpg noroziiaaan-2.jpg
پروژه های مرتبط

Related Projects

آزمایشگاه مسعود

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای خوشنویس

تاریخ انجام


محل انجام

جناب آقای حبیبی

تاریخ انجام


محل انجام

آقای مهندس درویشی

تاریخ انجام


محل انجام